Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Γεώτρηση


ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


Η εταιρεία ΔΗΜΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ είναι μία από τις παλαιότερες στον χώρο των γεωτρήσεων. Η έδρα μας βρίσκεται στην Αττική αλλά δραστηριοποιούμαστε σε ολόκληρη την Ελλάδα. Διενεργούμε γεωτρήσεις άντλησης νερού ή για χρήση γεωθερμίας. Η μεγάλη μας εμπειρία, σε συνδυασμό με την άρτια τεχνογνωσία και τον σύγχρονο εξοπλισμό μας από κρουστικά και περιστροφικά γεωτρύπανα, αποτελούν εγγύηση για τη μεθοδική και αποτελεσματική διενέργεια των γεωτρήσεων.

Το πρώτο στάδιο της υλοποίησης μίας γεώτρησης είναι η εκπόνηση μελέτης και η αδειοδότηση. Το επιστημονικό προσωπικό μας,  που αποτελείται από ειδικούς γεωλόγους και μηχανολόγους, εκπονεί μελέτη της περιοχής και του χώρου όπου θα διενεργηθεί η γεώτρηση. Στη συνέχεια, και μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, διεκπεραιώνουμε τις περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης.

Ακολουθεί ο προϋπολογισμός της δαπάνης της γεώτρησης, και η εξασφάλιση της προσβασιμότητας των μηχανημάτων μας, ιδιαίτερα σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Η διενέργεια της γεώτρησης γίνεται σε διάφορα στάδια που μπορεί να διαρκέσουν έως τρεις μέρες.

Οι ειδικοί μας ακολουθούν τα στάδια αυτά με μεγάλη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα. Από την διάνοιξη της οπής, την σταθεροποίηση και ενδεχομένως ενίσχυση των τοιχωμάτων της γεώτρησης μέχρι την τοποθέτηση αντλίας νερού ή συστήματος γεωθερμίας, κάθε μας ενέργεια γίνεται με μεγάλη προσοχή και ακρίβεια έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος ατυχημάτων και κακοτεχνιών.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία μας καλύπτει όλο το φάσμα ενεργειών σε γεωτρησεις με σκοπό την εύρεση νερού με χαμηλό κόστος. Μαζί με έναν αξιόπιστο εξοπλισμό (σύγχρονες αντλίες νερού, εύκαμπτους σωλήνες και αντικραδασμικές τσιμεντενέσεις) επιτελούμε στην αναβάθμιση της υδρογεώτρησης στην Ελλάδα.